Vejen bliver til mens du går– Ferdinand Finne

Metoder

Jeg tilbyder både kortere og længerevarende samtaleforløb alt efter dit behov og personlig problemstilling.

I terapien tager jeg altid udgangspunkt i din situation og dine behov, og sammen planlægger vi et forløb, som passer til dig. Dvs. at jeg møder dig, der hvor du er.

I samtalerne lægger jeg vægt på respekt, nærvær og en god relation, og jeg sigter mod at skabe en tryg ramme for vores samarbejde. Jeg har en anerkendende tilgang og fokuserer på ressourcer og tilegnelsen af hensigtsmæssige handlemuligheder.

Ved den første samtale vil der typisk være fokus på en afdækning af dine ønsker og behov.

I mit arbejde anvender jeg forskellige metoder, alt efter den enkeltes behov og problemstillingens natur.

Compassionfokuseret terapi

Compassionfokuseret terapi (CFT) hører til den 3. bølge af kognitiv terapi og bygger på et fundament af evolutionsteori, tilknytningsteori, mindfulness, socialpsykologi, neuropsykologi og hjerneforskning. Compassionfokuseret terapi har vist sig effektiv i psykologisk behandling på tværs af diagnoser og terapiformer, og kan være særlig hjælpsom for mennesker der oplever skam og har tendens til at være selvkritiske.

I compassionfokuseret terapi arbejder vi med at træne vores evne til at hjælpe og berolige os selv, og rette venlighed, varme og accept mod os selv, når vi har svære tanker og følelser, eller oplever svære ting i livet.

Kognitiv terapi

I den kognitive terapi tages der udgangspunkt i de udfordringer der opleves her og nu. Der er et særligt fokus på, hvordan vores tænkning hænger sammen med vores følelser, kropslige fornemmelser og adfærd. Der fokuseres ligeledes på at ændre uhensigtsmæssige handlemåder og tankemønstre.

Mindfulness

Mindfulness handler om at være bevidst nærværende i hverdagen. Mange kender til, hvor vanskeligt det kan være at være til stede i nuet, når man f.eks. er stresset, generet af bekymringer og spekulationer eller oplever følelser såsom angst eller tristhed.

Mindfulness indeholder konkrete værktøjer, der kan hjælpe én til at være mere til stede i nuet. En fuld tilstedeværelse i nuet kan give klarhed, selvindsigt og ro.